Skip to content Skip to navigation

Κωδικός κλήσεων που δεν λειτουργεί

Λεπτομέρειες Ερώτησης: 

Ο 5-ψήφιος κωδικός σας δεν λειτουργεί

Απάντηση: 

Πριν τον κωδικό πρέπει να πληκτρολογήσετε το πρόθεμα 9. Δηλαδή 9+5ψήφιος κωδικός). Εάν και πάλι δεν είναι δυνατό να ανοίξει η πρόσβαση τότε καλέστε το helpdesk 8000 ή 4651

Ομάδα Υπηρεσιών: